«Nim»

Bir yığından herhangi bir sayıda kibrit alın.

Son kibriti alan oyunu kazanıyor.