Gizlilik politikası İleride – «Kurs» olarak anılacak olan Faydalı Kurs servislerinin kullanılması, kullanıcının işbu politikaya ve onda belirtilen şartlara itirazsız olarak onay verdiği manasına gelmektedir; bu şartlara onay vermemesi durumunda, Kullanıcı servislerin kullanımından kaçınmalıdır. 1. Kursun teslim aldığı ve işleme koyduğu kullanıcıların personel bilgileri. 1.1. İşbu Politika çerçevesinde “kullanıcının personel bilgilerinden” şunlar anlaşılmaktadır: 1.1.1. Kaydı yapıldığı (kaydın oluşturulduğu) veya servislerin kullanımı aşamasında kullanıcı tarafından bizzat sunulan personel bilgisi, örneğin: 1.1.1.1. Adı (gerçek veya takma adı); 1.1.1.2. Yerleşim yeri adı (gerçek veya uydurma adı); 1.1.1.3. Eğitim kurumu adı (gerçek veya uydurma adı); 1.1.1.4. Eğitim kurumundaki eğitim yılı (sınıf numarası, gerçek veya uydurma); 1.1.1.5. Kurstaki giriş parolası ve kayıt şifresi. 1.1.2. IP-adres, cookie’den bilgi, kullanıcının tarayıcısı ile ilgili bilgi (veya servislere bunların yardımı ile giriş yapılan diğer bilgileri), giriş saati, istenilen sayfa adresi de dahil olmak üzere, kullanıcının tertibatına yüklenen program yardımı ile Kurs servislerine otomatik olarak iletilen bilgiler. 1.1.3. Problemlerin çözümünde, yarışma ve olimpiyat sorularının yerine getirilmesinde kullanıcı tarafından elde edilen puanlar. 1.1.4. Kullanıcının kurs, yarışma ve olimpiyat problemlerine (sorularına) cevapları. 1.2. İşbu Politika yalnız Kurs servislerinde uygulanabilir. Kurs, arama sonuçları da dahil olmak üzere, kullanıcının Kurs web siteleri vasıtasıyla ulaşılabilir dayanaklara göre, kullanıcının üçüncü kişilerin web sitelerine girişini kontrol etmez ve bundan dolayı sorumluluk üstlenmez. Bu sitelerde Kullanıcı için başka personel bilgileri toplanabilir veya istenebilir, aynı zamanda başka işlemler yapılabilir. 1.3. Kurs kullanıcıların sundukları personel bilgilerin doğruluğunu, aynı zamanda geçerliliğini kontrol etmez. Kurs giriş parolası ve şifre dışında, bu bilgilerin aktüel halde bulundurulmasını talep etmez. 2. Kullanıcılara ait olan personel bilgilerin toplanma ve işlenme amaçları: 2.1. Kurs yalnız servislerin ve hizmetlerin sunumu (kullanıcılar ile sözleşme ve anlaşmaların yerine getirilmesi) için gerekli olan personel bilgileri toplar ve muhafaza eder. 2.2. Kurs, web sitesi sayfalarında yayınlamak ve yarışma ile olimpiyat iştirakçilerine sertifikalarının, galiplerine diplomalarının verilmesi için, 1.1.1.5 ve 1.1.3 fıkraları hariç, 1.1.1. fıkrasında sayılan kullanıcı personel verilerini toplar. 2.3. Servislere giriş ve hizmet sunumu için Kurs kullanıcının giriş parolasını ve şifresini (fıkra 1.1.5 göre) muhafaza eder. 2.4. Kurs servislerin fonksiyonelliği için gerekli olan, 1.1.2 ve 1.1.4 fıkralarında belirtilen personel verilerini sınırlı bir zaman içerisinde muhafaza edebilir. 2.5. Kullanıcının personel verilerini Kurs şu amaçlar için kullanabilir: 2.5.1. Kullanıcıya kişileştirilmiş servis hizmetleri sunumu; 2.5.2. Kullanıcılar ile bağlantı kurulması, buna dahil olarak servislerin kullanımı, hizmet sunumu ile ilgili bildirimlerin, ricaların ve enformasyonların gönderilmesi, aynı zamanda kullanıcı ricalarının ve başvurularının işlenmesi; 2.5.3. Servislerin kalitesinin, kullanım rahatlığının iyileştirilmesi, yeni servis ve hizmetlerin hazırlanması; 2.5.4. Reklam materyallerinin hedeflenmesi; 2.5.5. Anonim veriler bazında istatistik ve diğer araştırmaların yapılması. 3. Kullanıcının personel verilerinin işlenme ve üçüncü kişilere teslim etme şartları: 3.1. Kurs iç yönetmeliğine göre kullanıcıların personel verilerini muhafaza eder. 3.2. Kullanıcı 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 ve 1.1.1.4 fıkralarında belirtilen ve kendisi tarafından gönüllü olarak sunulan personel verilerinin Kursun web sitesi sayfalarında yayınlanmasına ve herkesçe ulaşılabilir olmasına onay vermektedir. 3.3. Kurs şu durumlarda kullanıcıya ait olan personel bilgileri üçüncü kişilere teslim edebilir: 3.3.1. Bu teslimin kullanıcı tarafından belirli servisi kullanması çerçevesinde veya kullanıcıya hizmet sunumu için gerekli olması durumunda; 3.3.2. Belirlenen kanun prosedürü çerçevesinde, Türk veya uygulanan başka bir kanun ile öngörülen teslimat; 3.3.3. Kullanıcı tarafından Kurs servisleri kullanım sözleşmesinin (http://faydalikurs.com/user-agreement.php) ihlal edilmesi durumlarında, Kursun veya üçüncü kişilerin hak ve kanuni menfaatlerinin korunması imkanının sağlanması amaçları için. 3.4. Kullanıcıların personel verilerinin işlenmesinde Kurs “Personel verileri” ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti kanununa göre hareket eder. 4. Kullanıcıların personel verilerinde değişiklik. 4.1. Kullanıcı personel bölümündeki personel verilerinin redaksiyon fonksiyonlarını kullanarak kendisi tarafından sunulan personel verileri veya bu verilerin bir kısmını istediği an değiştirebilir (yenileyebilir, eklemeler yapabilir). 4.2. Kullanıcı aynı zamanda Kurs bildirimler sistemi vasıtasıyla destek şubesine dilekçe sunarak, belirlenen personel verileri kaydı çerçevesinde, sunduğu personel verilerini silebilir. Personel verilerinin kaydının silinmesi sonucunda Kurs servislerinin kullanımı imkansız hale gelecektir. 5. Kullanıcıların personel verilerinin korunmasında uygulanan tedbirler. Kurs gayri kanuni veya tesadüfi ulaşımdan, yok edilmesinden, değişiklik yapılmasından, bloke edilmesinden, kopyalanmasından, dağıtılmasından, aynı zamanda üçüncü kişilerin diğer gayri kanuni eylemlerine karşı kullanıcının personel verilerinin korunması için gerekli ve yeterli organizasyon ve teknik tedbirler alacaktır. 6. Gizlilik politikasında değişiklik yapılması. Uygulanacak olan kanunlar. 6.1. Kursun işbu gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Değişiklik yapıldığında aktüel redaksiyonda yapılan en son değişiklik tarihi belirtilir. Politikanın yeni redaksiyonu, eğer yeni redaksiyonu ile tersi öngörülmemiş ise, yayınlandığı an geçerlilik kazanır. Geçerli redaksiyon her zaman http://faydalikurs.com/privacy-policy.php adresi sayfasında bulunmaktadır. 6.2. İşbu Politikada ve işbu gizlilik Politikasının uygulanması ile ilgili ortaya çıkan kullanıcılar ile Kurs arasındaki ilişkilerde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanmalıdır. 7. Ters bağlantı. Sorular ve teklifler İşbu Politika ile ilgili tüm sorular Kurs kullanıcıları destekleme şubesine info@faydalikurs.com e-mail adresine bildirilmelidir. Yayınlama tarihi - 25.06.2015