«15 Puzzle»

Kurallar

Taşları sayıları küçükten büyüğe doğru soldan sağa ve yukarıdan aşağıya sırayla yerleştirmek gerekir.