Test    2-3 класс. Alphabet

 

Soru 1/21:

İngiliz alfabesinde Mm harfinden sonra hangi harf gelir?

Doğru cevabı seçiniz:

 Oo   

 Ll   

 Nn   

 Gg   

 Yy   

`