Test    5.-6. sınıflar. Present Simple

 

Soru 1/20:

 Fiilin doğru şeklini seçiniz:

 John ... detective stories at night. 

Doğru cevabı seçiniz:

 read   

 reading   

 reads   

`