Faydalı Kurs servislerinin Kullanıcı Sözleşmesi 1. Genel şartlar 1.1. İleride – «Kurs» olarak anılacak olan Faydalı Kurs, ileride - «Sözleşme» olarak anılacak olan işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen şartlarda, İnternet Kullanıcısına servislerini kullanma teklifinde bulunmaktadır. Sözleşme, Kullanıcı tarafından Sözleşmenin 1.4 fıkrasında öngörülen şekilde, Sözleşme şartlarına onay verdiği an, geçerlilik kazanmaktadır. 1.2. Kurs Kullanıcılara bir çok eğitim servislerine ulaşım teklifinde bulunmaktadır, buna dahil olarak: internet-kursları, internet-yarışmaları ve internet-olimpiyatları, online-testleri, matematik online oyunları v.s. Şu anda mevcut olan tüm servisler, aynı zamanda bunların her türlü gelişimi ve/veya yenilerinin eklenmesi, işbu sözleşmenin konusudur. 1.3. Kurs servislerinin kullanımı işbu sözleşme (http://faydalikurs.com/user-agreement.php), Gizlilik politikası (http://faydalikurs.com/privacy-policy.php), aynı zamanda Anlaşma teklifi (http://faydalikurs.com/oferta.txt) ile düzenlenir. Sözleşme herhangi özel bir bildirime gerek duyulmaksızın, Kurs tarafından değiştirilebilir. Sözleşmenin yeni redaksiyonu, eğer yeni redaksiyon için sözleşmede başka hususlar öngörülmemiş ise, işbu bölümde belirtilen adresteki İnternet sitesinde yayınlandığı an geçerlilik kazanır. 1.4. Kullanıcı herhangi bir Kurs servisini/veya ayrı fonksiyonlarını kullanmaya başladığından veya tescil işleminden geçtikten sonra, herhangi bir pazarlık yapılmadan ve koşulsuz olarak, tümüyle Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. Kullanıcının Sözleşmenin herhangi bir şartı ile mutabık olmaması durumunda, Kurs servislerini kullanma hakkına sahip değildir. Kurs tarafından, Kullanıcının mutabık olmadığı, Sözleşmenin 1.3 fıkrasında öngörülen herhangi bir değişikliğin yapılması durumunda, Kullanıcı Kurs servisleri kullanımını sona erdirmelidir. 2. Kullanıcının tescil edilmesi. Kullanıcının hesap kaydı. 2.1. Bazı Kurs servislerinden veya bazı ayrı ayrı servis fonksiyonlarından faydalanabilmesi için, Kullanıcı tescil işleminden geçmeli ve bunun sonucunda Kullanıcı için yegane bir hesap kaydı oluşturulacaktır. 2.2. Tescilinde, Kullanıcı tescil formunda teklif edilen konularda, kendisi ile ilgili doğru ve kapsamlı bilgi sunmak zorunda değildir. Kullanıcı bu bilgileri aktüel durumda bulundurmak zorunda da değildir. Kurs Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kontrol etmemektedir. 2.3. Kullanıcı tescil işleminde kendisi ile ilgili bilgileri bu bilgilerin İnternet sitesinde yayınlanması için sunduğunun idraki içerisindedir. Kullanıcı İnternet sitesinde kendisi ile ilgili bilgilerin yayınlanmasını onaylamıyor, fakat Kurs servislerini kullanmak niyetinde ise, Kullanıcının şartsız olarak yayınlanmasını izin veren takma ad veya başka uydurma veriler kullanmak zorundadır. Kurs servislerinin kullanılmasında gerçek elektronik posta adresi de dahil olmak üzere, gerçek Kullanıcı bilgilerinin sunulması talep edilmemektedir. 2.4. Tescil işleminde Kullanıcı tarafından sunulan takma adlar ve diğer uydurma veriler gerçekçi olarak görünmeli, müstehcen, yakışıksız ifadelerin kullanılmasına izin verilmez. Bu şartların yerine getirilmemesi durumunda, Kurs kendi kararına göre, Kullanıcı hesap kaydını bloke edebilir, silebilir veya Kullanıcının servislerinin ve ayrı ayrı fonksiyonlarının kullanımını reddedebilir. 2.5. Kullanıcının hesap kaydında yer alan Kullanıcının personel bilgileri Kurs tarafından Gizlilik politikası şartlarına göre (http://faydalikurs.com/privacy-policy.php) muhafaza edilir ve işlenir. 2.6. Kullanıcının hesap kaydına ulaşım için Kullanıcı adı ve şifre. Tescil işleminde Kullanıcı kendi kararına göre Kullanıcı adını (Kullanıcı hesap kaydının kendine has sembolik adını) ve hesap kaydına ulaşmada kullanılan şifreyi seçer. Kurs bazı Kullanıcı adlarının kullanımını yasaklayabilir, aynı zamanda Kullanıcı ad ve şifrelerine bazı şartlar tespit edebilir (uzunluk, müsaade edilen semboller v.s.). 2.7. Kullanıcı kendisi tarafından seçilen şifrenin güvenliğinden (tahmine karşı direnç) tek başına sorumludur, aynı zamanda şifresinin gizliliğini sağlar. Kullanıcı tarafından herhangi şartlarda (anlaşmalar ve sözleşmeler de dahil olmak üzere) Kullanıcının hesap kaydındaki verilere ulaşımın üçüncü kişilere gönüllü olarak devri de dahil olmak üzere, Kullanıcı hesap kaydı çerçevesinde veya Kurs servislerinin kullanılmasında bu kişilerin tüm eylemlerinden (bunların sonuçlarından) tek başına sorumlu olur. Bu esnada Kullanıcı tarafından 2.8 fıkrasında öngörülen şekilde Kursa, Kullanıcı hesap kaydı kullanılarak Kurs servislerine yasaklı erişimi ve/veya gizli şifresinin herhangi bir ihlalini (ihlal şüphesini) bildirildiği durumlar hariç, Kullanıcının hesap kaydı altında, Kurs servisleri çerçevesinde veya bunların kullanılmasında yerine getirilen tüm işlemler Kullanıcı tarafından yerine getirilmiş sayılır. 2.8. Kullanıcı, Kullanıcının hesap kaydı kullanılarak Kurs servislerine izinsiz (Kullanıcı tarafından izin verilmeksizin) yapılan girişleri ve/veya şifrenin gizliliğini ihlal eden durumları (ihlal konusundaki şüphelerini) acilen Kursa bildirmekle yükümlüdür. Güvenlik açısından Kullanıcı Kurs servisleri ile yaptığı her bir çalışmanın sonunda kendi hesap kaydı altında çalışmasını güvenli bir şekilde tamamlayarak (“Çıkış” yapmalıdır). Kurs, Kullanıcı tarafından Sözleşmenin bu kısımda yer alan şartlarının ihlalinden dolayı meydana gelen muhtemel veri kaybı veya bozukluğundan, her karakterden diğer sonuçlardan sorumlu olmaz. 2.9. Kullanıcı tarafından kendine ait olan hesap kaydının kullanılması. Kurstan izin alması veya herhangi bir servis sözleşmesi ile doğrudan öngörülen durumlar hariç, Kullanıcı tarafından (servisler vasıtasıyla Kullanıcının ulaşabileceği herhangi bir bölümü de dahil olmak üzere), Kurs servislerinin herhangi bir kısmını çoğaltamaz, tekrarlayamaz ve kopyalayamaz, aynı zamanda herhangi bir ticari amaç ve bunlara ulaşım için kullanamaz. 2.10. Tescil kaydının sonlandırılması. Kullanıcı tarafından Sözleşme şartlarının veya Sözleşmenin 1.3 fıkrasında öngörülen diğer evrak şartlarının ihlal edilmesi, aynı zamanda ilgili servisin iki yıl boyunca kullanılmaması durumları da dahil olmak üzere, Kurs herhangi bir izahata gerek duyulmaksızın, Kullanıcının hesap kaydını bloke edebilir veya silebilir, aynı zamanda belirli Kurs servislerine hesap kaydı kullanılarak ulaşımı yasaklayabilir ve herhangi bir içeriği uzaklaştırabilir. 2.11. Kullanıcının hesap kaydının silinmesi. 2.11.1. Kullanıcı istediği an Kurstaki hesap kaydını silebilir. 2.11.2. Kurstaki hesap kaydının silinmesi şu şekilde yapılır: 2.11.2.1. Hesap kaydı bir ay süreyle bloke edilir ve bu süre içerisinde onun kullanımı ile yayınlanan içerik ve diğer Kullanıcı verileri silinmez, fakat hesap kaydı sahibi- Kullanıcının bunlara ulaşımı imkansız hale gelir; 2.11.2.2. Eğer belirlenen süre içerisinde Kullanıcının hesap kaydı yenilenir ise, belirtilen verilere ulaşım bloke edildikleri andaki miktarda (Sözleşme veya ilgili servisi düzenleyen diğer evrak şartlarını ihlal eden içerik hariç) yenilenir; 2.11.2.3. Eğer belirtilen süre içerisinde Kullanıcının hesap kaydı yenilenmez ise, onun kullanımı ile yayınlanan tüm içerik silinecek, kullanıcı adı ise başka kullanıcıların ulaşımına açılacaktır. Bu andan itibaren hesap kaydının yenilenmesi, onunla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşım, aynı zamanda hesap kaydı kullanılarak Kurs servislerine ulaşım imkansız hale gelecektir. 3. Kullanım ile ilgili genel şartlar. 3.1. Kurs tüm Kullanıcılar veya bazı kategori Kullanıcılar için (onların bulunduğu yere, servisin sunulduğu dile v.s.) göre, buna dahil olarak servisin bazı fonksiyonlarının bulunup/bulunmadığına bağlı olarak, servislerin kullanımında sınırlandırmalar koyabilir. 3.2. Kursun Kullanıcılarına bilgi iletimi hakkı bulunmaktadır. 4. Kurs servislerinin kullanım şartları. 4.1. Kurs servislerinin kullanılmasında Kullanıcı şu haklara sahip değildir: 4.1.1. Kanunlara aykırı olan, zarar verici, iftira içeren, onur kırıcı, ahlak bozucu, şiddet ve zulüm teşhir edilen (veya propagandası yapılan) , entelektüel mülkiyet haklarını ihlal eden, ırksal, etnik, cinsel, dinsel, sosyal ayrımcılık, herhangi bir kişi veya teşkilat adreslerine yönelik onur kırıcı sözler, pornografi, çocuk pornografisi, seks karakterli hizmetlerin reklamı (buna dahil olarak bunlarla ilgili hizmet türleri), narkotik ve benzer maddelerin, patlayıcı maddelerin ve diğer silahların hazırlanmasını, uygulanmasını veya kullanımını içeren elemanları yükleyemez, gönderemez, iletemez veya başka bir şekilde yayınlayamaz ve/veya dağıtamaz; 4.1.2. Üçüncü kişilere, buna dahil olarak reşit olmayan kişi haklarını ihlal edemez ve/veya başka bir formda kendilerine zarar veremez; 4.1.3. Kanunlar veya herhangi bir anlaşma şartlarına göre böyle bir işleme izin verilmemesi durumunda, içeriği yükleyemez, gönderemez, teslim edemez veya herhangi bir şekilde yayınlayamaz ve/veya dağıtamaz; 4.1.4. Herhangi bir bilgisayar veya telekomünikasyon ekipmanı veya programın fonksiyonelliğinin, İnternet ağına ücretli giriş için kullanıcı adı, şifre ve diğer araçların kullanımını, aynı zamanda ticari program ürünleri seri numaraları ve jenerasyon programlarına ulaşımı engelleyen veya sınırlandırılması için tasarlanmış virüsleri veya başka bilgisayar kodları, dosyaları veya programlarını içeren herhangi bir materyalleri dağıtamaz, gönderemez, iletemez ve herhangi bir şekilde yayınlayamaz ve dağıtamaz; 4.1.5. Kursun web-sayfaları ve servislerinin normal çalışmalarını ihlal edemez; 4.1.6. Yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan içerikteki İnternet siteleri ile ilgili referansları yayınlayamaz; 4.1.7. Sözleşmeler ile uygulamaya konulan sınırlandırma ve yasakların ihlaline yönelik işlemleri destekleyemez; 4.1.8. Uluslararası hukuk dahi, başka bir şekilde kanun normlarını ihlal edemez. 5. Servis hizmetleri ve içeriği ile ilgili münhasır haklar. 5.1. Kurs servisleri vasıtasıyla ulaşılabilir tüm tasarım ögeleri, metinler, grafikler, resimler, videolar, bilgisayar programları, veri tabanları, müzik, sesler ve diğer nesneler (ileride – “servis içerikleri” olarak anılacaklardır), aynı zamanda Kurs servislerinde yayınlanan herhangi bir içerik Kursun, Kullanıcıların ve diğer hak sahiplerinin yegâne hak nesneleridir. 5.2. İçeriğin, aynı zamanda servis elemanlarının herhangi bir içeriğinin kullanımı yalnız bu veya şu servis tarafından teklif edilen fonksiyonellik çerçevesinde mümkündür. Kurs servislerinin hiçbir elemanı, aynı zamanda Kurs servislerinde yayınlanan herhangi bir içerik hak sahibinden önceden izin alınmadan başka bir şekilde kullanılamaz. Kullanımdan, buna dahil olarak şunlar anlaşılmaktadır: çoğaltma, kopyalama, yeniden düzenleme, herhangi bir şekilde dağıtma, çerçeve içerisinde yansıtma v.s. Türkiye Cumhuriyeti kanunları, veya bu veya şu Kurs servisi kullanım şartları ile doğrudan öngörülen durumlar haricinde. 5.3. Kullanıcı tarafından servis içerikleri elemanlarının, aynı zamanda şahsi gayri ticari kullanım için herhangi bir içeriğin kullanımına tüm telif hakları işaretlerinin, ara hakların, mal markalarının, diğer telif hakları ile ilgili bildirimlerin, yazarın/hak sahibi adının (veya takma adının) değişmeden bırakılması, ilgili nesnenin aynı şekilde kalması şartıyla izin verilir. İstisnai durumlar doğrudan Türkiye Cumhuriyeti kanunları veya Kursun şu veya bu servisinin kullanım sözleşmeleri ile öngörülen durumlardır. 6. Üçüncü kişilerin Web siteleri ve içerikleri 6.1. Kurs servisleri İnternetteki başka web sitelerini (üçüncü kişilere ait web sitelerini) örnek olarak gösterebilir. Belirtilen bu üçüncü kişilere ait web siteleri ve içeriklerinin bu veya şu şartlara uygunluğu (doğruluk, tamlık, yasallık v.s.) kontrol edilmez. Kurs, Kullanıcının servisleri kullanarak ulaşım sağladığı, üçüncü kişilere ait olan web sayfalarında yayınlanan her türlü bilgiden, materyallerden, buna dahil olarak üçüncü kişilerin web sayfalarında yer alan her türlü görüşlerden veya onaylardan, reklamlardan v.s., aynı zamanda bu web sayfalara veya içeriklerine ulaşımdan ve Kullanıcı tarafından kullanılması sonuçlarından dolayı sorumluluk taşımaz. 6.2. Kursun web sitelerinde (herhangi bir formda) örnek olarak gösterilen herhangi bir Web sitesi, ürün, hizmet, her türlü ticari veya ticari olmayan karakterdeki bilgi, Kurs kaynaklarında buna doğrudan değinilen durumlar hariç, Kurs tarafından bu ürünlerin (hizmet, faaliyetlerin) onaylandığı veya tavsiye edildiği manasına gelmez. 7. Kurs servislerinde reklam. 7.1. Kurs Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile belirlenen sınırlar çerçevesinde Kurs servislerinde yayınlanan reklamlardan sorumludur. 8. Garantilerin bulunmaması, sorumluluğun sınırlandırılması. 8.1. Kullanıcı Kurs servislerini kendi riskine kullanır. Servisler “oldukları gibi” sunulur. Kurs kullanıcı amaçlarına servislerin uygunluğu da dahil olmak üzere, üzerine hiçbir sorumluluk almamaktadır. 8.2. Kurs, servislerinin Kullanıcı şartlarına uygun olduğunu/veya uygun olacağını; Servislerin kesintisiz olarak, hızlı bir şekilde, güvenli ve hatasız sunulacağını; Servisler kullanılarak elde edilecek sonuçların tam ve güvenli olacağını ve herhangi bir amaçlara göre ve herhangi bir sıfatla (örneğin herhangi bir hususların tespiti ve/veya teyidi için) kullanabileceğini; Servisler kullanılarak elde edilen herhangi bir ürün, hizmet, enformasyon v.s. kalitesinin Kullanıcı beklentilerine uygun olacağını garanti etmemektedir. 8.3. Kurs servislerini kullanarak Kullanıcının ulaşımı sağlanan her türlü bilgileri ve/veya materyalleri (buna dahil olarak yüklenen programlar, mektuplar, herhangi bir talimatlar ve uygulanan yönetmelikler v.s.) Kullanıcı kendi riskine kullanabilir ve belirtilen bu bilgilerin ve/veya materyallerin kullanımından doğan muhtemel sonuçlardan, buna dahil olarak Kullanıcının veya üçüncü kişilerin bilgisayarına verilebilecek zararlardan, veri kaybından ve diğer zararlardan bizzat sorumlu olacaktır. 8.4. Kurs Kullanıcı tarafından Kurs servislerinin veya servislerin ayrı bölümlerinin/fonksiyonlarının kullanımı sonucunda meydana gelen herhangi bir zarardan sorumlu olmaz. 8.5. Herhangi bir durumda Kursun sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti Medeni kanununa göre 500 (beş yüz) TL ile sınırlıdır ve işlemlerinde hata tespit edilmesi durumunda bu para kendisinden tahsil edilir. 9. Diğer şartlar. 9.1. İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre düzenlenir ve yorumlanır. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş olan konular Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak çözümlenmelidir. İşbu Sözleşme ile düzenlenen ilişkilerden ortaya çıkan tüm muhtemel ihtilaflar Türk hukuk normlarına göre, yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile belirlenen şekilde çözümlenir. İşbu Sözleşme metninin her yerinde tersi belirtilmemiş ise, “Kanun” teriminden Türkiye Cumhuriyeti kanunları olarak anlaşılmaktadır. 9.2. Sözleşmede hiçbir şey Kullanıcı ile Kurs arasında acentelik ilişkilerinin, şirket ilişkilerinin, ortak faaliyet ilişkilerinin, kira ilişkilerinin veya Sözleşme ile doğrudan öngörülmemiş olan herhangi başka ilişkilerinin tesis edildiği şeklinde anlaşılamaz. 9.3. Eğer bu veya şu nedenlerden dolayı işbu Sözleşmenin bir veya birkaç şartının geçersiz kılınması veya hukuki hükme sahip olmadığı kararına varılması durumunda, bu husus diğer Sözleşme şartlarının geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. 9.4. Kullanıcı veya diğer kullanıcılar tarafından Sözleşme şartlarının ihlal edilmesinde, Kurs tarafından buna tepki verilmemesi durumunda, Kurs menfaatlerinin korunması amacı ile daha geç ilgili işlemleri yerine getirme, aynı zamanda sonradan yapılan benzer veya aynı ihlallerde Kursun haklarından vazgeçme manasına gelmeyecektir. 9.5. İşbu Sözleşme Türk dilinde düzenlenmiş olup, bazı durumlarda incelemesi için Kullanıcıya başka dilde de sunulabilir. Sözleşmenin Türk dilindeki versiyonu ile başka dildeki versiyonu arasında farklılık söz konusu olduğunda, işbu Sözleşmenin Türk dilindeki versiyonu esas alınacaktır. Yayınlama tarihi - 25.06.2015