İnternet Yarışmaları

Göndereceğiniz problemlerin örnekleri

FAYDALI KURS'a girdikten sonra problemlerin tam listesi mevcuttur.

Ad Soyad, ...sınıf, okul ....., şehir                                                                                                                                                            problemlerin reytingi  +2 - 1 → 3
Problemin içeriği
Ad Soyad, ...sınıf, okul ....., şehir problemlerin reytingi  +3 - 2 → 5
Problemin içeriği

problemlerin reytingi  - problemi doğru çözenlerin sayısı, problemi yalnış çözenlerin sayısı → problemin reytingi.